Privatkunder

Statiske beregninger

Statiske dokumentation eller statiske beregninger, sikre at der er styr på bygningens totale stabilitet og hvordan de enkelte bygningsdele påvirker hinanden. Fjerner man eksempelvis et element fra en konstruktion, det kunne være flytning af en væg, nyt dør hul i en bærende væg eller nyt vindue i en tagkonstruktion, kræver det en vurdering af de øvrige bygningsdele. Til vurderingen udføres der en statisk dokumentationsrapport, hvis der er behov for det. I forbindelse med byggeprojekter vil der oftest blive krævet statiske dokumentation for projektet i byggetilladelsen. Den statiske dokumentation kan være omfattende og samles i en rapport der indeholder konstruktionstegning, projektets forudsætninger og de statiske beregninger. Rapporten dokumenterer, at sikkerhed og anvendelsen af bygværkets konstruktioner udføres efter gældende normer og standarder.

Hvad kigger man på?

For at kunne dokumentere stabilitet af en given bygning vil man typisk gennemgå bygningens delelementer som typisk består af, fundamenter, søjler, bjælker, bærende vægge, tagkonstruktion, ligeledes er måden hvorpå laster overføres til de enkelte delelementer også vigtige.

Hvad koster det?

Prisen for en stabilitetsberegning og en statisk dokumentationsrapport afhænger af kompleksiteten af byggeprojektet og vurderes for hvert enkelt projekt. For yderligere info kontakt SNConsulting. Du kan også udfylde tilbudsformularen på hjemmesiden og få et uforpligtende tilbud.

Tryghed omkring byggeprocessen

SNConsulting har en rådgiveransvarsforsikring ved Tryg Forsikring A/S police 670-9.532.120.301, hvilket betyder, at alle projekter er dækket af denne forsikring, som dækker personskader og tingskader. Vælger du os som din rådgivende ingeniør, er du i trygge hænder hele vejen gennem processen.

Er beregninger nok?

SNConsulting tilbyder også opfølgende tilsyn med byggeprojektet. Det sikre god og ordentlig kvalitet med udførelsen af byggeriet, samt sammenhæng med tegningsmaterialet og indflytning til den aftalte tid.

Har du spørgsmål eller er du i tvivl, hjælper vi dig gerne. Kontakt os på mail eller telefon, så vender vi tilbage med svar hurtigst muligt.